Ad Soyad
Telefon

Tarsim Sigortası

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Şirketimizde TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) güncel kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi; dolu, fırtına, hortum, yangın,  heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Sera Sigortası;

Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;

Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç), hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,

Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;

Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde üretimi yapılan kümes hayvanları için;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

Her türlü kaza ve zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler,

Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar, teminat altına alınır.

Su Ürünleri Sigortası;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası;

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,

Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Google Etiket : 

tarım sigortası
kümes hayvanları sigortası
tarsim
hayvan hayat sigortası
arı kovanı sigortası
arı sigortası
arıcılık sigortası
su ürünleri hayat sigortası